FIGO (ฟิโก้) - luckyway.co.th

FIGO (ฟิโก้)

July 11, 20222:56 pm

figo

FIGO เป็นแบรนด์กีฬาฟิตเนสในบ้านก่อตั้งขึ้นในปี 2020 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ ผลิตภัณฑ์ฟิตเนสคุณภาพดีโดยจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท เช่น ลู่วิ่ง จักรยานออกกำลังกาย อุปกรณ์โยคะ อุปกรณ์ออกกำลังกายขนาดเล็ก เป็นต้น

  • Categories :
  • News