Dodolove ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือคาร์ซีท สถาบันแห่งชาติการพัฒนาเด็กและครอบครัว - luckyway.co.th

คาร์ซีท

Dodolove ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือคาร์ซีท สถาบันแห่งชาติการพัฒนาเด็กและครอบครัว

January 9, 20237:17 am

แบรนด์ Dodoloveได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือคาร์ซีท เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลาน โครงการได้จัดขึ้นโดยสถาบันแห่งชาติการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และในงานนี้ทางแบรนด์Dodolove ยังได้นำที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือคาร์ซีท (Car Seat Market)ที่ได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพความปลอดภัยไปจำหน่ายในราคาย่อมเยา
โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 13 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 10:00 น จนถึงเวลา 16:00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ณ ลานเพลิน ชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

  • Categories :
  • News