ระบบคลังสินค้า AGV - luckyway.co.th

ขั้นตอนการทำงานระบบคลังสินค้า

1. ยืนยันการสั่งซื้อ หลังจากลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังระบบ AGV

2. การวางแผนเลือก เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะจัดทำวางแผนการจัดสินค้าในระบบอัจฉริยะ AGV ตามระยะเวลา ออเดอร์ด่วน ร้านค้าออนไลน์ แพลตฟอร์ม สินค้าเดียวกันกับใบสั่งเดียวกัน สินค้าเดียวกัน มีใบสั่งต่างกัน (มากกว่า 2 ชิ้น)

3. รอรับ หลังจากจัดทำแผนแล้ว พนักงานเพียงแค่รอRobotมาถึงบนโต๊ะทำงาน แล้วเลือกสินค้าและจำนวนบนชั้นวางที่กำหนดตามระบบ AGV จากนั้นนำไปใส่ในตะกร้าหยิบที่ระบุโดยระบบ AGV เพื่อทำการหยิบให้เสร็จสิ้น

4. จัดสินค้า ตะกร้าหยิบจะไหลไปยังสถานที่บรรจุสินค้า และเจ้าหน้าที่บรรจุจะสแกนรหัสของตะกร้าก่อนและทำการตรวจสอบครั้งที่2ตามการแสดงผลของระบบ AGV ตรวจสอบและยืนยันว่าถูกต้อง จากนั้นสแกนบาร์โค้ดของสินค้าเพื่อพิมพ์ใบปะหน้าคำสั่งซื้อนั้น

5. บรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น ผู้บรรจุหีบห่อจะเลือกกล่องหรือถุงสำหรับบรรจุหีบห่อตามรูปแบบสินค้า และติดใบปะหน้าคำสั่งซื้อ

 

จุดเด่นของระบบคลังสินค้าAGV

ประสิทธิภาพที่ดี

การนำระบบการหยิบ การพิมพ์ และการบรรจุหีบห่อแบบมีขั้นตอนไปใช้ สามารถลดข้อผิดพลาดและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก ลดการทำคำสั่งซื้อรายการเดิม 50 ออเดอร์ออกจากพนักงานบรรจุและดำเนินการจัดเรียงหนึ่งรายการตามลำดับ หากมีข้อผิดพลาด จัดเรียงอีกรายการหนึ่งหรือน้อยกว่าหนึ่งรายการ จะต้องตรวจสอบอีกครั้ง ไม่ว่าระหว่างขั้นตอนการคัดแยกหรือการเรียงลำดับใหม่ กระบวนการตรวจสอบหลังจากข้อผิดพลาด  จะส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าการทำงานของกลุ่มบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด ที่ทำให้ปัญหาใหญ่ขึ้น ปัญหาประเภทนี้เป็นปัญหาที่แก้ได้ยาก และยังเป็นปัญหาวนซ้ำไม่รู้จบอีกด้วย

ประหยัดทรัพยากรบุคคล

ช่วยประหยัดการหยิบสินค้าด้วยตนเอง และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ผู้หยิบสินค้าเดียวกันต้องหยิบหลายครั้ง ถ้ามี 50 ออเดอร์ คนหยิบจะต้องค้นหาสินค้าหนึ่งครั้ง หากมี 4,000 ออเดอร์/วัน สินค้าขายดีแต่ละรายการต้องค้นหา 80 ครั้ง ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรมนุษย์ ระบบการจัดเก็บสามารถใช้คำสั่งเดียวกันและสินค้าประเภทเดียวกันได้ครั้งเดียว โดยสินค้าสามารถนำออกและบรรจุรวมกันหรือจัดเรียงในคลังสินค้า

ประหยัดเวลา

ช่วยประหยัดเวลาสำหรับทีมผู้จัดการร้านในการเข้าสู่ระบบหลังบ้านเพื่อรับและจัดเรียงคำสั่งซื้อ และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดผลาด ระบบจะพิมพ์ใบปะหน้าคำสั่งซื้อครั้งละ 50 รายการเท่านั้น

สินค้าคงคลังที่ถูกต้อง

ระบบ AGV จะปรับปรุงจำนวนสต๊อกสินค้าอัตโนมัติให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา ซึ่งช่วยปรับปรุงความถูกต้องของสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังแจ้งเตือนพนักงานทันเวลาสำหรับสินค้าที่มีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอและจำเป็นต้องเติมสินค้า ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการสูญเสียโอกาสในการขายในร้านค้า เนื่องจากขาดสินค้าคงคลังตามจำนวนจริง ที่เกิดจากการดำเนินการด้วยตนเอง

ด้านการเงิน

ช่วยประหยัดเวลาที่บุคลากรทางการเงินจำเป็นต้องดึงข้อมูลคำสั่งซื้อด้วยตนเอง และหลีกเลี่ยงการเสียเวลาในการลดสินค้าคงคลังสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวด้วยตนเอง การสูญเสียกำลังคน การคืนเงินที่เกิดจากสินค้าคงคลังที่ไม่ตามเวลาจริง และบทวิจารณ์ที่ไม่ดีและข้อผิดพลาดหลังการขายอื่นๆบรรลุการรายงานสถานะทางการเงินที่ถูกต้องและทันเวลาในรายงานรายเดือน

สะดวกต่อการติดตาม

สามารถติดตามสถานะคำสั่งซื้อได้แบบปัจจุบันตลอดเวลา และสามารถตรวจสอบการหมุนเวียนของร้านค้าและยอดขายของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ตามเวลาสำหรับสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า พนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการกักตุนสินค้าคงคลังและอำนวยความสะดวกในการจัดการงานเมื่อใดก็ได้ การใช้ฟังก์ชันการจัดสรรสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นที่เกิดจากการจัดสรรสินค้าคงคลังด้วยตนเอง และข้อผิดพลาดบ่อยครั้งที่เกิดจากการไม่อัปเดตสินค้าคงคลังแบบตามจริง